Motivatie

Bedrijfsarchitectuur & duurzaam ondernemen

Groen, duurzaam en verantwoord ondernemen is iets waar veel organisaties in deze tijd mee bezig zijn. Vanuit eigen overtuiging maar ook omdat klanten en overheid erop aandringen. De inzet van bedrijfsarchitectuur kan helpen om ook duurzaamheid de juiste aandacht te geven in de inrichting van de organisatie. Onder meer door in elke stap van het architectuurproces duurzaamheidaspecten nadrukkelijker aandacht te geven en als gevolg daarvan ook andere stakeholders in dit werk te betrekken.